Articles Posted in the " Vay thế chấp " Category

  • HẠCH TOÁN DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ

    Tại điều 79 thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn hạch toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ như sau: Điều 79. Tài khoản 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp […]