Cổ phiếu công ty chứng khoán: Chuyện lạ, mã nhỏ mà giá… to

DSC – Đỉnh ví cao nhì ối

Trái ngược cùng diễn biến đi xuống mực VN-Index trong suốt thì đoạn đầu quý giá II/2018, ví cổ phiếu DSC mực Công ty Chứng khoán Đà Nẵng đăng ký giao du trên UPCoM liên thô tục tăng bạo trong suốt tháng 4 và đạt chỏm tại mực tàu ví 114.000 cùng/cổ phiếu ra ngày 11/5.

Từ giữa tháng 5 đến chót quý giá II/2018, ví cổ phiếu DSC giảm đang 79.500 cùng/cổ phiếu tại thì chấm chấm dứt quý giá II/2018 (ngày 29/6), mà mực tàu ví nè nhỉ ở mực tàu cao ngất ngưởng so cùng cổ phiếu mực giàu công ty chứng khoán to, hoạt động hiệu trái.

Trong quý giá II/2018, ả trường chứng kiến trợn giảm bạo mực ví cổ phiếu ngành chứng khoán, trong suốt đấy giàu “ông to” giảm trên 30%. Chẳng thời hạn, cổ phiếu VND mực Công ty Chứng khoán VNDIRECT giảm 41,3%, từ bỏ 29.550 cùng/cổ phiếu ngày 2/4 xuống 17.350 cùng/cổ phiếu khi chấm dứt quý giá II.

Cổ phiếu SSI mực Công ty Chứng khoán Sài Gòn giảm 30,1%, thì chấm chót quý giá II trớt mực tàu 28.500 cùng/cổ phiếu. Tuy nhiên, trong suốt với trên dưới thì kì, ví cổ phiếu DSC chỉ giảm hơn 3%.

Trong 8 tháng qua, ví cổ phiếu DSC lập kỷ lục ra ngày 11/5, đạt 114.000 cùng/cổ phiếu, chỉ đứng sau cổ phiếu VCI mực Công ty Chứng khoán Bản Việt, cùng ả ví 118.000 cùng/cổ phiếu.

Thị ví DSC đạt vị trí “á quân” là điều bất thần, vì chưng xét trớt giàu bình diện, Công ty không trung với thứ thời hạng cùng SSI, VND cũng như đơn căn số cổ phiếu chứng khoán to khác, mà chỏm ví lại vội vàng đôi chỏm ví cổ phiếu SSI và cận vội vàng ba chỏm ví cổ phiếu VND (xem bảng).

DSC có khuôn khổ hoạt động đầy ở khu vực ả trường xứ Trung, lối hướng phát triển không trung có sự dị biệt, sản phẩm, dịch mùa cung vội vàng khá nghèo nàn (môi giới, tham vấn).

Về mẹot trái kinh dinh, theo mỏng tài chính bán niên 2018 hở đặt soát xét, DSC đạt 35,5 tỷ cùng doanh thu, 24,4 tỷ cùng nướu nhuận sau thuế má, tuần tự hoàn tất 50,4% và 48,8% mẹo hoạch năm.

Con căn số nướu nhuận nè ở mực tàu cao so cùng cựu điều châu 60 tỷ cùng, mà đơn căn số quan chấm cho rằng, nướu nhuận mực DSC giàu khả năng không trung vững bền.

Bởi nhẽ, 6 tháng đầu năm, doanh thu môi giới mực DSC chỉ đạt 4,5 tỷ cùng, tranh hơn 13% tổng doanh thu; doanh thu từ bỏ nghiệp mùa tham vấn đầu tư chứng khoán tranh đến 86% tổng doanh thu, đạt cận 29,4 tỷ cùng, trong suốt khi năm ngoái chỉ đạt 19 triệu cùng.

Hiện có 26 mã chứng khoán giao du trên sàn gồm: APG, APS, ART, BSI, BVS, CTS, FSC, FTS, HBS, HCM, HTF, IVS, MBS, ORS, PSI, SBS, SHS, SSI, TVB, TVS, VCI, VDS, VIG, VIX, VND, WSS

Trước đấy, năm 2017, Công ty lời 10,5 tỷ cùng sau thuế má; năm 2016 lỗ lã 3 tỷ cùng.

Đại hội cùng cổ đông thất thường năm 2018 lỡ qua mực DSC hở phê chuẩn phương án phát hành 8 triệu cổ phiếu (tương đang 80 tỷ cùng theo số ví) cho cổ đông hiện hữu, cùng ví 10.000 cùng/cổ phiếu (ví trị sểnh sách tại ngày 31/12/2017 là 10.138 cùng/cổ phiếu), đặng tăng cựu điều châu lên hơn 140 tỷ cùng.

Đáng đặng ý, cơ beo cổ đông mực DSC khá cô kín. Theo mỏng tráin trị 6 tháng đầu năm 2018, cổ đông to nhất mực Công ty là Việt Nam Equity sở hữu 60% cổ phần. Hai cổ đông tổ chức khác là Đầu tư phát triển nhà Đà Nẵng (cổ đông sáng lập), nắm giữ 10% cổ phần; Việt Nam Equity Plus, sở hữu 0,53% cổ phần.

Đáng đặng ý, Chủ ngỏm Hội cùng tráin trị DSC Nguyễn Phú Đông Hà cùng thì là Chủ ngỏm Hội cùng tráin trị Việt Nam Equity và Việt Nam Equity Plus. Số cổ phần đang lại đốn nằm trong suốt tay Ban lãnh đạo DSC và người có hệ trọng.

HFT – Giá cao mà tốn que khoản

Cổ phiếu HFT mực Công ty Chứng khoán HFT có mực tàu ví cao nhất trong suốt 8 tháng đầu năm nay là 33.800 cùng/cổ phiếu, băng qua mã VND.

Thời chấm chót tháng 6/2018, HFT có lỗ lã lũy mẹo cận 16,7 tỷ cùng, cựu chủ sở hữu là 84,6 tỷ cùng so cùng cựu điều châu 100 tỷ cùng. Công ty nè đặt ảnh vách sau quá trình tái beo trúc Công ty Chứng khoán Mê Kông.

Trong kí vãng, hiệu trái kinh dinh yếu tê liệt khiến sức khỏe tài chính mực Chứng khoán Mê Kông liên thô tục đi xuống. Hệ trái, Công ty từ bỏng bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nác mang ra diện kiểm soát kín biệt, đối xử bình diện cùng nguy cơ bị xóa sểnh hoạt động.

Lịch sử giao du cổ phiếu HTF cho chộ, Công ty chào sàn UPCoM từ bỏ đầu năm cùng ví đấyng cửa phiên giao du trước tiên là 11.200 cùng/cổ phiếu, sau đấy cận như liên thô tục tăng è, cùng que khoản nhỏ giọt. Từ ngày 7/2 đến nay, HTF chỉ có 3 giao du ra ngày 6/3, 20/4 và 31/8, cùng ví tăng bạo.