Phiên 7/12: ITA đảo chiều ngoạn mục, VN-Index chấm dứt chuỗi giảm

Tuy nhiên, với trợn tăng vững vàng chãi cụm từ cổ phiếu có của nguyên hóa to của 5 và 8 trên ả trường là SAB và ROS, VN-Index đều dần ổn định trở lại, trước khi chấm dứt phiên với của bình phục đặt.

Đóng cửa phiên giao du ngày 7/12, với 117 mã tăng và 122 mã giảm, VN-Index tăng 2,04 chấm (+0,31%) lên 653,53 chấm. Tổng vô kể cây giao du đạt 130,47 triệu đơn vị, ví trị 2.758 tỷ với. Trong đấy, giao du thỏa thuận đấyng hùn to với 26,57 triệu đơn vị, ví trị hơn 776 tỷ với. Đáng đặt ý có thỏa thuận cụm từ 8,44 triệu cổ phiếu SBT, ví trị cận 207 tỷ với; 3,873 triệu cổ phiếu MSN, ví trị hơn 245 tỷ với; 4,46 triệu cổ phiếu CII, ví trị cận 127 tỷ với; 1,56 triệu cổ phiếu SAM, ví trị hơn 12 tỷ với…

Diễn biến VN-Index phiên 7/12
Diễn biến VN-Index phiên 7/12

Trong phiên bề nào, vô kể ngoại lại con quay ra nửa khoẻ VNM với hơn 0,9 triệu đơn vị, vì cầm cổ phiếu nào đấu nới rộng trợn giảm, ở của 1,1% bay đang 132.500 với/CP, khuýp lệnh 2,071 triệu đơn vị. VNM cũng chính là mã hoi sức ép to nhất cho ả trường ở thì chấm ngày nay, đặc biệt khi vô kể ngoại có cồn xắt liên thô lỗ “cuốn hút – xả” cổ phiếu nào trong suốt thì kì cận đây.

Ngoài VNM, hoi ngăn trở cho chỉ mạng đang có GAS, MSN, CTG, HPG, PVD… Trong đấy, GAS giảm khoẻ 2,4% bay 65.300 với/CP. PVD giảm 1,1% bay 21.600 với/CP và khuýp 1,032 triệu đơn vị.

Cũng bị vô kể ngoại ép khoẻ, SSI hỉ lui bay tham lam chiểu 18.600 với/CP và khuýp 1,978 triệu đơn vị. HPG con quay đầu giảm nhẹ 0,1% bay 40.850 với/CP, khuýp lệnh 2,987 triệu đơn vị.

Trong bối cảnh giàu mã to gia tăng sức ép, có dạng khẳng định rằng, SAB và ROS chính là chấm dấn hăng hái nhất trong suốt việc duy trì dung nhan xanh cụm từ sàn HOSE trong suốt phiên bữa nay.

Với phiên tăng è cổ của 2 liên thô lỗ lên 141.200 với/CP (7%) và cây dư mua è cổ to đến 2,556 triệu đơn vị, trong suốt khi chỉ khuýp lệnh vỏn vẹn 30 cổ phiếu, cho chộ, sức cuốn hút cụm từ SAB là vô với to và điều nào đặt đánh ví sẽ đang giúp ích cho VN-Index trong suốt thì kì đến.

Với ROS, cổ phiếu nào đấu biểu bây giờ trợn tăng khoẻ trong suốt phiên bề, kết phiên tại của ví 116.900 với/CP, mỏ ác tăng 5,2%, và khuýp lệnh 2,497 triệu đơn vị. ROS bây giờ là mã nguyên hóa to của 8, đang SAB là của 5 trên TTCK.

Ngoài 2 mã trên, sự ổn định cụm từ BVH và VCB, cũng như sự bình phục kịp thì cụm từ VIC và MWG cũng đấu sức cho VN-Index.

Thanh khoản cụm từ cạc mã cũng khá đặt khi có khá giàu mã khuýp lệnh từ 1-2 triệu đơn vị như VNM, SBT, STB, SSI, PVD, BID, HPG và SHS. Trong đấy, SBT đặt vô kể ngoại mua ròng rã khoẻ nhất, đạt hơn 1,55 triệu đơn vị, tăng 1,2%.

Cũng đặt vô kể ngoại mua ròng rã khoẻ, với hơn 1,34 triệu đơn vị, mà KBC rất nỗ sức mới bay đặt mốc xì tham lam chiểu 14.500 với/CP và khuýp 2,8 triệu đơn vị.

Nhưng bất thần nhất trong suốt phiên giao du bề nay là việc ITA đặt kéo tăng 3% lên 4.790 với/CP. Sức cầu rất khoẻ chóng vánh thu nạp cả 3,66 triệu đơn vị dư nửa ví sàn, qua đấy kéo que khoản tăng phọt lên 11,899 triệu đơn vị, với thì băng qua FLC đặt dẫn đầu que khoản ả trường. Kết hích phiên sáng, ITA đang giảm sàn, khuýp chỉ hơn 3,2 triệu đơn vị.

Lý do ITA cù lao bề ngoạn mục có dạng là cậy thông báo, Quỹ đầu tư DAS Capital dự định sẽ đầu tư ra ITA 150 triệu USD, trong suốt đấy tuổi 1 là mua ra 20 triệu cổ phiếu ITA.

Trong khi đấy, cây cung nông cạn kiệt khiến FLC chỉ khuýp lệnh có chửa chật 1 triệu đơn vị trong suốt phiên bề. Kết phiên, FLC khuýp 11,62 triệu đơn vị và đang dư mua ví è cổ 5.620 với/CP là 5 triệu đơn vị.

HAR cũng đặt thắt đáy khoẻ mã, mà vì cây dư nửa to nên chi HAR đã nằm sàn phiên của 3 liên thô lỗ ở của ví 3.340 với/CP, khuýp lệnh 8,675 triệu đơn vị.

Tương từ là HQC và DLG, với cây dư nửa sàn tại HQC hỉ giảm đáng kể bay đang hơn 49 triệu đơn vị từ của hơn 70 triệu đơn vị cụm từ phiên sáng, cốt tử là những nhà đầu tư chết nhẫn nại hủy lệnh nửa sàn đặt dời qua lệnh ATC, đang DLG cây dư nửa sàn đã là 4,566 triệu đơn vị, khuýp lệnh tuần từ chỉ 0,6 triệu và 0,2 triệu đơn vị.

Trên sàn HNX, KLF cũng có chửa dạng thoát của sàn do phía mua hỉ trắng lệnh, kết phiên với của khuýp tương đương cụm từ phiên sáng là 10,185 triệu đơn vị.

SHB là mã có que khoản tăng phọt trong suốt phiên bề với hơn 5,926 triệu đơn vị đặt khuýp, tăng 2% lên 5.000 với/CP.

Việc đặt cạc mã như VCS, VC3, NTP, DST hỗ trợ đặt, hay giàu mã ả ví bé như FID, HKB, MBG, SDP… có sự bình phục khoẻ, phía nôngh sức ép cụm từ ACB cũng như toán dầu khí hỉ hạn chế, nên chi HNX-Index chung cuộc cũng hỉ chấm dứt phiên trong suốt dung nhan xanh.

Đóng cửa, với 70 mã tăng và 69 mã giảm, HNX-Index tăng 0,07 chấm (+0,09%) lên 79,41 chấm. Chỉ mạng HNX30-Index tăng 0,31 chấm (+0,22%) lên 142,41 chấm.

Tổng vô kể cây giao du đạt 45,43 triệu đơn vị, ví trị 362,97 tỷ với. Trong đấy, giao du thỏa thuận đấyng hùn đáng kể với cận 10 triệu đơn vị, ví trị 134,7 tỷ với. Đáng đặt ý có thỏa thuận cụm từ 2,184 triệu cổ phiếu PIV, ví trị cận 20 tỷ với; 2,65 triệu cổ phiếu SHN, ví trị 27,8 tỷ với và 5 triệu cổ phiếu PVS, ví trị 54,35 tỷ với.