Phiên 8/12: VN-Index hụt mốc 660 điểm vì ROS

Sang phiên trao du bề, sức cầu nhỉ tỏ ra khá cẩn trọng, nhen cổ phiếu bluechip nhỉ là nhen dẫn dắt thị trường tăng chấm. Đặc biêt, trong suốt đợt khuýp ATC, thòng tiền thu nạp khoẻ nhỉ giúp thị trường nới rộng trớn tăng chấm. Tuy có chửa đủ khoẻ đặt giúp VN-Index thắng lợi mốc xì 660 chấm, mà chỉ mạng nào nhỉ leo lên mực tàu cao nhất trong suốt phiên bề.

Đóng cửa, VN-Index tăng 5,36 chấm (+0,82%) lên mực tàu 658,89 chấm với têm thấmg ối lượng trao du đạt 135,12 triệu đơn vị, giá như trị ứng 2.444,86 tỷ với. Trong đấy, trao du thỏa thuận đạt 44,32 triệu đơn vị, giá như trị 747,98 tỷ với. Đáng đặt ý, CHP thỏa thuận 12,25 triệu đơn vị, giá như trị 257,21 tỷ với.

Diễn biến VN-Index phiên 8/12
Diễn biến VN-Index phiên 8/12

Cổ phiếu to VNM chịu sức ép khá to từ bỏ nhà đầu tư ngoại khi bị bán ròng rã đến 1,22 triệu đơn vị mà cầu nội khá hăng hái sau thông báo tỷ phú Thái chi bán tỷ USD đăng ký mua cổ phiếu Vinamilk, giúp cổ phiếu nào tăng êm thấm định. Với biến cồn tăng 2,04%, VNM nhỉ đấyng cửa tại mực tàu giá như 135.200 với/CP và ối lượng khuýp lệnh đạt 2,78 triệu đơn vị.

Các trụ trói buộc khác như MSN, BVH nhỉ duy trì trớn tăng nặng, trong suốt khi GAS nhỉ thu chật trớn giảm, chỉ đương giảm nặng 300 với (-0,46%).

Ở nhen cổ phiếu nhà băng, trong suốt khi VCB, BID, EIB đấu tăng nặng, thời STB còn tỏa sáng. Lần trước hết trong suốt 6 tháng qua, STB có đặt dung nhan tím. Dù cũng chịu sức ép to từ bỏ ối ngoại khi bị bán ròng rã 1,25 triệu đơn vị mà STB nhỉ mở tăng khoẻ bay chót phiên.

Với biên độ tăng 6,9%, STB nhỉ đấyng cửa tại mực tàu giá như è cổ 7.910 với/CP và ối lượng khuýp lệnh đạt 1,94 triệu đơn vị.

Thành hòn mới với nguyên hóa nằm trong suốt top 5 to nhất thị trường – SAB nhỉ duy trì trớn tăng è cổ với trao du nhỏ giọt. Đóng cửa, SAB tăng 6,94% lên mực tàu giá như è cổ 151.000 với/CP với ối lượng khuýp lệnh chỉ 1.000 đơn vị và dư mua è cổ 3,14 triệu đơn vị.

Trái lại, ROS nhỉ giảm sâu 5.700 với (-4,88%), đấyng cửa tại mực tàu giá như 111.200 với/CP với ối lượng khuýp lệnh 2,24 triệu đơn vị, đấyng vai trò là sức hãm tài chính mực tàu thị trường.

Ở nhen cổ phiếu đầu cơ, trong suốt khi những mã tăng lạnh trong suốt phiên trước như ITA, FLC nhỉ thềm nhiệt, thời thị trường lại đấyn dấn những bộ mặt mới như FIT, JVC, TTF, DRL, VNG thi rau tăng è cổ.

Lực cầu đấu thu nạp hăng hái trong suốt phiên bề giúp DLG khởi dung nhan sau khi nhỉ lấy lại cân bằng trong suốt phiên sáng. Chấm dừng 3 phiên giảm sàn, DLG tăng 0,8% lên mực tàu giá như 3.600 với/CP với ối lượng khuýp lệnh to nhất sàn đạt 11,78 triệu đơn vị.

Trái lại, HQC nhỉ có chửa thoát khỏi thể những ngày trường ám muội. Tiếp thô lỗ đứng ở mực tàu giá như sàn 2.870 với/CP, HQC nhỉ chuyển nhượng 1,99 triệu đơn vị và dư bán sàn 44,85 triệu đơn vị.

Trên sàn HNX, sau bán phiên trao du mực tàu phiên bề lình xình trên mốc xì tham lam rọi, sức ép bán liền trực trong suốt khi sức cầu suy yếu khiến thị trường trao cồn bất êm thấm. Chỉ mạng HNX-Index liên thô lỗ tráo dung nhan và chính củac đấyng cửa trong suốt dung nhan hồng.

Với mực tàu giảm nặng 0,03 chấm (-0,04%), HNX-Index đấyng cửa tại mốc xì 79,37 chấm. Thanh khoản ở mực tàu thấp với têm thấmg ối lượng trao du đạt 34,42 triệu đơn vị, giá như trị 275,57 tỷ với. Trong đấy, trao du thỏa thuận đạt 3,2 triệu đơn vị, giá như trị 69,32 tỷ với.

Nhóm cổ phiếu dầu khí đấyng vai trò là sức hãm tài chính khi hồ hết cạc mã đều giảm khoẻ như PVS giảm 2,3%, PVB giảm 6,45%, PGS giảm 1,24%, PVI giảm 1,63%…

Những ngỡ KLF sẽ thoát khỏi dung nhan xanh mắt mèo và khởi dung nhan mà sức ép bán gia tăng trong suốt bán chót phiên bề nhỉ khiến cổ phiếu nào giảm kịch sàn, ghi dấn phiên giảm sàn của 3 liên thô lỗ. Với biên độ giảm 9,4%, KLF đấyng cửa tại mực tàu giá như 2.900 với/CP với que khoản dẫn đầu thị trường đạt 12,75 triệu đơn vị.