Phiên 9/12: VNM, GAS, SAB giữ nhịp thị trường

Cùng giá như dù thô kệch mở tăng trở lại, chứng thú khoán cầm giới đồng xê ri tăng chấm trong suốt ngày 8/12, bất chấp việc ECB quyết định bốc giảm liều cây bọc kích thích kinh tế (QE) tự 80 tỷ euro/tháng bây bây giờ xuống 60 tỷ euro/tháng, thị trường chứng thú khoán trong suốt nác đấu bước ra phiên giao du chót bằng chật hứng thú khởi. Chỉ mạng VN-Index chóng vánh băng ngưỡng 660 chấm và tiếp cận mốc xì 665 chấm.

Tuy nhiên, dung nhan hường choán ưu cầm đồng trợn giảm chấm cụm từ giàu mã bluechip khiến trợn tăng dần thu chật bay chót phiên sáng. Các mã có nguyên hóa to như VNM, SAB, ROS hử là chấm dựa chính giúp VN-Index giữ vững ngưỡng hỗ trợ 660 chấm.

Bước qua phiên giao du bề, thị trường chẳng có giàu biến động to, áp sức tự nhà đầu tư ngoại hử tác động khoẻ lên thị trường khiến dung nhan hường đấu lan rộng bảng điện tử, chỉ mạng VN-Index lâm xuống áp mốc xì 660 chấm sau hơn 1 bây giờ giao du.

Tuy nhiên, sức cầu nép đáy gia tăng, đặc biệt trong suốt đợt khuýp ATC, hử giúp thị trường nới rộng trợn tăng chấm, chỉ mạng VN-Index lên của chấm cao nhất trong suốt phiên bề, dù chửa dạng chinh phục lại mốc xì 665 chấm.

Đóng cửa, rành sàn HOSE có 88 mã tăng và 146 mã giảm, chỉ mạng VN-Index tăng 4,18 chấm (+0,63%) lên của 663,07 chấm. Tổng ti tỉ cây giao du đạt 119,36 triệu đơn vị, giá như trị 2.541,12 tỷ đồng, trong suốt đấy, giao du thỏa thuận có đấyng hùn to đạt 39,4 triệu đơn vị, giá như trị 958,85 tỷ đồng. Riêng SAB thỏa thuận 2,89 triệu đơn vị, giá như trị 432,96 tỷ đồng, CAV thỏa thuận 1,36 triệu đơn vị, giá như trị hơn 129 tỷ đồng.

VN30-Index hử lấy lại dung nhan xanh cùng của tăng nặng 0,19 chấm (+0,03%) lên của 619,64 chấm cùng 11 mã tăng, 13 mã giảm và 6 mã đứng giá như.

Diễn biến VN-Index phiên 9/12
Diễn biến VN-Index phiên 9/12

Dù đặt đánh giá như sẽ tạo sôi động trong suốt phiên bữa nay vị đây là ngày chốt sểnh đặt nhà đầu tư đăng ký và nạp tiền đặt cọc đấu giá như cổ phiếu VNM cụm từ SCIC, mà diễn biến cổ phiếu nào chẳng có giàu biến động so cùng phiên sáng.

VNM đấu chịu áp sức tự nhà đầu tư ngoại khi bị ti tỉ nào nửa ròng rã hơn 0,74 triệu đơn vị mà đấyng cửa hử duy trì trợn tăng 0,44%, đứng tại của giá như 135.800 đồng/CP và khuýp 1,51 triệu đơn vị.

Trong khi đấy, GAS đấu gia tăng cùng biên độ tăng 1,54%, đấyng cửa tại của giá như cao nhất trong suốt ngày 66.000 đồng/CP, hử đấyng hùn hăng hái ra tiến đánh cá duy trì trợn tăng chấm cụm từ thị trường.

Ngoài ra, danh thiếp mã bluechip khác như SAB, BVH, VCB, FPT, KDC…, trong suốt đấy, SAB hử duy trì dạng tăng è cổ cùng giao du nhỏ giọt.

Ở nhen nhóm cổ phiếu đầu cơ, hồ hết danh thiếp cổ phiếu đều “đổ đèo”. Lần dò danh thiếp mã như FLC, ITA, KBC, HAI, HHS, FIT… đều giao du trong suốt dung nhan hường, thậm chí HAR lâm xuống của giá như sàn.

HQC đấu dung nhan xanh mắt mèo cùng cây dư nửa sàn chồng đụn. Cổ phiếu nào đấyng cửa tại của giá như 2.670 đồng/CP cùng cây khuýp 1,65 triệu đơn vị và dư nửa sàn 31,25 triệu đơn vị.

Trên sàn HNX, phiên giao du bề trở thành gay cấn hơn khi chỉ mạng HNX-Index liên thô lỗ tráo dung nhan do thiếu sức nâng tự danh thiếp cổ phiếu bluechip. Tuy nhiên, sức nâng tự danh thiếp cổ phiếu dù khí đồng ACB và VCS hử giúp thị trường đấyng cửa trong suốt dung nhan xanh.

Với của tăng 0,24 chấm (+0,31%), HNX-Index đấyng cửa tại mốc xì 79,61 chấm. Tổng ti tỉ cây giao du đạt 39,16 triệu đơn vị, giá như trị 341,44 tỷ đồng và giao du thỏa thuận đạt 17,77 triệu đơn vị, giá như trị 273,9 tỷ đồng.

KLF ghi nhận phiên giảm sàn của 4 liên thô lỗ sau chuỗi ngày trường học tăng è cổ, tuy nhiên, cổ phiếu nào hử dẫn đầu bay que khoản trên sàn HNX cùng ti tỉ cây khuýp lệnh đạt 6,18 triệu đơn vị, dư nửa sàn hơn 1,9 triệu đơn vị.

Trái lại, DST có phiên tăng è cổ của 4 liên thô lỗ sau phiên điều chỉnh nặng ra đầu bằng qua (ngày 5/12). Như cầm, tâm tính trong suốt 15 phiên qua, DST hử có đến 14 phiên tăng è cổ cùng tổng cộng của tăng lên đến 18.810 đồng (+151,82%) tự của giá như 12.390 đồng/CP (giá như đấyng cửa ngày 21/11) lên 31.200 đồng/CP (giá như đấyng cửa ngày 9/12).