Sàn UPCoM: Cung tăng, cầu vẫn thế

Trong khi UPCoM đương tăng khoẻ bay cây thì tại Diễn bầy Doanh nghiệp Việt Nam (VBF) ngày 5/12/2016, Nhóm công tác thị trường nguyên hử nêu kiến nghị đến Chính che việc cân nhắc việc loại bỏ sàn UPCoM và OTC trong suốt vòng 3 năm đến, hướng doanh nghiệp liền đến sàn niêm yết. Vì đâu?

Vụt to và hiện trạng giao đấu

Sở Giao xê chtương ứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết, riêng tháng 11, trên thị trường UPCoM có thêm 25 mã cổ phiếu đăng ký giao đấu mới, con mạng kỷ lục kể từ đầu năm 2016. Những cái gã như C21, RTS, CQT, LQN, XHC, BT1, RTB, SAC, TVU, DND, QBR, NTR, UCT, IFS, HPW, BSG, ACV, VCW, POS, SRT, NS2, HLR, LCW, CMF, HNT tuần tự chào sàn trong suốt tháng nè, đỡ tổng mạng cổ phiếu đăng ký giao đấu lên 377 mã.

Với sự gia tăng khoẻ mã bay cây, nguyên hóa thị trường mực tàu sàn UPCoM dù thấp xa so cùng nguyên hóa sàn HOSE, mà hử chính thức băng qua sàn niêm yết tại HNX ra ngày 6/12/2016.

Về diễn biến chỉ mạng, tháng 11, UPCoM-Index giảm 1,28 chấm (-2,16%), đạt của 58,11 chấm tại phiên giao đấu chót tháng. Tính bình quân, khối cây giao đấu đạt 6,81 triệu cổ phiếu/phiên và giá như trị giao đấu đạt 144,08 tỷ cùng/phiên (tăng 5,75% bay khối cây và tăng 62,53% bay giá như trị so cùng tháng trước).

Những dữ liệu trên cho chộ, cùng cùng tăng bay loại, bay cây cổ phiếu lên sàn, UPCoM cũng có sự chuyển động bay que khoản theo hướng tăng dần. Tuy nhiên, của que khoản tuyệt đối đương quá thấp so cùng quy mô nguyên hóa và so cùng thòng tiền rã trên 2 sàn niêm yết cho chộ, phần đông thòng tiền đầu tư đã “lắc đầu” cùng UPCoM.

Tình trạng cung tăng, mà lực cầu chẳng tăng khiến sàn UPCoM đtương ứng trước nguy cơ chệch nghiêm trọng. Đặc bặt, khi chẳng cuốn nổi nhà đầu tư hay cuốn mà chẳng đáng kể, việc tạo ra giá như trị mới cho doanh nghiệp trên UPCoM cũng như chtương ứng minh tâm tính tiệm mực tàu sàn UPCoM ảnh như tang vách thách thức hơn trong suốt việc thật thi.

Cần đơn hướng đi mới

Trao tráo cùng phóng viên, đơn mạng nhà đầu tư to san sẻ, gia tộc chẳng bất thần khi Nhóm công tác thị trường nguyên nêu kiến nghị bay sàn UPCoM. Lý do đơn giản, theo góc coi mực tàu nhà đầu tư, là nếu như que khoản chẳng nổi trưởngi thiện, thòng tiền chẳng rã trên thị trường nè thì cổ phiếu chồng lên sàn chỉ nổi… công trưởngnh.

Chưa trưởng, khi cung – cầu chẳng song hành, thị trường tang vách khoảnh cáu cho những thương vụ công giá như. Trong khi đấy, tâm tính sáng tỏ mực tàu doanh nghiệp đăng ký giao đấu trên UPCoM có chửa có sự trưởngi thiện, chênh đầu tư nè càng ngày càng tang vách xa lạ trong suốt mắt cạc nhà đầu tư chuyên nghiệp.

UPCoM theo góc coi nhà đầu tư chuyên nghiệp là như vậy, mà thật tại sàn nè cần đơn cái coi toàn diện, đem nhân tố lịch sử nổi coi xét, đánh giá như và toan vị bước đi mực tàu mai sau. Nói như TSKH. Nguyễn Thành Long, ra năm 2015, khi ông đương công Phó chủ toạ Ủy ban Chtương ứng khoán Nhà nác, thì thị trường chtương ứng khoán Việt Nam nói chung cần có tư duy đột phá, mà cần trưởng sự bao dong nữa. UPCoM là bảnh ảnh trong suốt mạng nè.

UPCoM bật cửa hoạt động năm 2009 sau Quyết toan 108/2008 mực tàu Bộ Tài chính. Đây nổi xem là văn bản pháp quy trước trưởng nổi nền nã tảng cho việc ra đời và hoạt động mực tàu thị trường UPCoM.

Theo đấy, sàn UPCoM nổi toan nghĩa là chốn giao đấu chtương ứng khoán mực tàu cạc công ty đại chúng có chửa niêm yết hay hử bị huỷ niêm yết và cổ phiếu trên sàn nè nổi đơn vách viên cam kết hỗ trợ (ở đây hiểu là cạc công ty chtương ứng khoán hỗ trợ việc chịu bổn phận bay việc bảo đảm điều kiện đăng ký giao đấu, thật hành cạc thủ tục cấp thiết và hỗ trợ doanh nghiệp ban bố thông báo theo quy toan).

Quy toan bay UPCoM nổi đề cập trong suốt giàu văn bản pháp quy sau đấy, mà khoẻ mã nhất là Nghị toan mạng 60/2015 khi Chính che quy toan rút ngắn thì kì doanh nghiệp chào nửa chtương ứng khoán ra công chúng cùng việc thật thi bổn phận lên sàn.

Từ khi UPCoM ra đời đến nay, sứ mạng cơ bản trong suốt khát vọng mực tàu người khởi tạo đã là tạo bởi cầm đơn sàn đầu tư nổi quản lý cầm cầm cho chênh đầu tư tự do lan tràn ngoài thị trường (bùng nổ buổi năm 2006 – 2009) và là sàn đệp dượt cho cạc doanh nghiệp trước khi niêm yết.

Nếu xét theo góc coi nè, UPCoM tồn tại là phù hợp lý và nó đáng nổi giữ lại cho đến khi ắt cạc doanh nghiệp đại chúng đều đủ tiêu chuẩn bước lên sàn niêm yết cao hơn.

Vậy cần nếu tương ứng xử như cầm nè trước sự dị bặt giữa chừng coi mực tàu nhà quản lý và kiến nghị mực tàu nhà đầu tư? Hàng hóa tăng quá chóng, nổi ra đơn đề nghị mới: UPCoM cần có giải pháp thuyết phục nhà đầu tư ở lại, cùng thì cùng việc chtương ứng minh tâm tính bổ ích mực tàu nó cùng cạc chủ thể trong suốt nền nã kinh tế.

Nếu UPCoM đấu thô lỗch cung – cầu quá to và bản tâm tính doanh nghiệp trên sàn nè chẳng có gì tráo cầm (bay sáng tỏ, bay quản trị, bay tiệm quả…), sẽ rất khó nổi tin rằng, những kiến nghị bay UPCoM như tại Diễn bầy VBF chẳng xuất hiện trên cạc diễn bầy mực tàu mai sau.

Tường Vi (Tinchóngchungkhoan.vn)