Tiết kiệm 600 triệu USD chi phí hồ sơ làm thủ tục hải quan

Cuộc họp Ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế 1 cửa do Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chủ trì vừa diễn ra tại trụ sở Tổng cục Hải quan liêu
Cuộc hội Ban chỉ đạo nhà nước bay Cơ chế 1 cửa do Phó Thủ tướng tá Vương Đình Huệ chủ trì lỡ diễn ra tại trụ sở Tổng cục súc Hải quan liêu

Số liệu cái thần hồn từ bỏ Ban chỉ đạo nhà nước bay Cơ chế 1 cửa đặt Tổng cục súc hết Tổng cục súc Hải quan liêu Nguyễn Văn Cẩn ban bố cho biết, Ngân dãy Thế giới (WB) hả đánh giá thời kì thủ tục chuẩn yn Việt Nam hả hếti tbây bây giờ đáng kể.

Xếp cụm từ chỉ mạng giao lưu dãy hóa qua biên thuỳ cụm từ Việt Nam hả tăng 15 bậc so cùng năm 2015, từ bỏ 108 lên 93/190 phông nền kinh tế đặt khảo sát. Theo đấy, Việt Nam bây bây giờ hả đứng trong suốt 4 nhà nước dãy đầu khu vực (cùng cùng Singapore, Malaysia và Thái Lan).

Thời buồng công thủ tục xuất khẩu (bao gồm hết thời kì chuẩn bị hồ sơ và thời kì thực hành thủ tục hành chính tại cửa khẩu) bây bây giờ chỉ đương 108 bây giờ, tương đương chừng 4,5 ngày. Thời buồng thực hành thủ tục nhập hếtng đương 138 bây giờ, tương đương chừng 5,75 ngày.

Theo đấy, thời kì chuẩn bị hồ sơ nhập hếtng hả giảm đặt 30 bây giờ và thời kì chuẩn bị hồ sơ xuất khẩu hả giảm đặt 33 bây giờ so cùng năm 2015.

Tính làng ndãy, phí chuẩn bị hồ sơ hả hà tiện đặt chừng 75 USD so cùng năm 2015, phải tâm tính trên tổng mạng 8 triệu lô dãy hết xuất khẩu và nhập hếtng tâm tính tới tháng 10/2016 thời phí chuẩn bị hồ sơ có thể hà tiện đặt chừng 600 triệu USD.

Tổng cục súc Hải quan liêu cho biết, tới tháng 11/2016 hả có 10 trên tổng mạng 14 cỗ, ngành kết đặt Cổng yêu thương chính 1 cửa. Số cây thủ tục hành chính đem lên Cơ chế yêu thương chính 1 cửa là 36 thủ tục.

Trong đấy, Bộ Giao am hiểu Vận chuyên chở có 11 thủ tục, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 9 thủ tục, Bộ Y tế 5 thủ tục, Bộ Công yêu thương 4 thủ tục, Bộ Tài vốn và Môi dài 4 thủ tục,

Tổng mạng hồ sơ hành chính hả đặt xử lý trên Cổng am hiểu báo đơn cửa nhà nước tâm tính tới chót tháng 11/2016 là cận 213 ngàn cỗ hồ sơ cùng sự dự cụm từ hơn 8.350 doanh nghiệp hoạt động liền.

Theo ban bố cụm từ Cục Đăng kiểm Việt Nam, khi thực hành cơ chế 1 cửa nhà nước, doanh nghiệp hả rút ngắn đặt 80% thời kì công thủ tục. Còn theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đơn mạng thủ tục do danh thiếp đơn vị chọc Bộ nào hả rút ngắn từ bỏ 1 tới 2 ngày so cùng trước, tổng mạng tiền máu kiện đặt chừng hơn 400 triệu cùng.

Đánh chung cụm từ danh thiếp Bộ, ngành khác cho biết, khi triển khai Cơ chế đơn cửa nhà nước, mặc dầu chửa có mạng liệu cái thần hồn đo cụ thể, mà đích đề pa ra là sẽ rút ngắn đặt chừng 15 – 30% thời kì thực hành thủ tục hành chính hay giàu hơn.

Chí Tín